Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır

Yayın İlkeleri

 • Dergimize gönderilen çalışmaların, herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Lisansüstü tezlerden ya da kongre/sempozyum vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden üretilen çalışmalar, bu hususa dair açıklama konulması şartı ile yayınlanabilir.
 • Gönderilen makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmalarda aynı zamanda Türkçe özet olmalıdır.
 • Çalışmalar, derginin www.cihansumulakademi.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir. Mail yoluyla makale gönderimi kesinlikle kabul edilmemektedir.
 • Gönderilen çalışmalar önce biçim, içerik ve intihal yönünden Yayın Kurulu?nun incelemesine tabi tutulmaktadır.
 • Ön değerlendirme aşamasında koşulları sağlamayan çalışmalar, hakemlik sürecine alınmamaktadır.
 • Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar kör hakemlik yöntemi ile en az iki hakeme (gerektiğinde üçüncü hakeme) gönderilmektedir. Hakem raporları doğrultusunda çalışmaların kabulüne veya reddine karar verilmektedir.
 • Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Eğer hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz rapor sunarsa üçüncü hakem atanır.
 • Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 10 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir.
 • Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.
 • Yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayın hakları dergimize geçer. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı dergimizin iznine bağlıdır.
 • Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.
 • Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

Yazım Kuralları

 • Makalelerin yaklaşık 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8-25 Sayfa aralığında olması) ile APA sistemiyle yazılmış olması, incelemeye alınmasının ön koşuludur.
 • Çalışmanın başına, 150-300 sözcükten oluşan Türkçe ve yabancı dilden Öz (Abstract) ve Anahtar kelimeler (Key words) konulmalıdır.
 • Makale metninde yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, kurumsal adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalıdır (Yazarla ilgili bilgiler, çalışma yayına kabul edildiği takdirde editör tarafından eklenecektir).
 • Metin içi gönderme ve metin sonu kaynak gösterimi APA kurallarına göre düzenlenmelidir.
 • Makalenizi dergimizin şablonuna göre uyarlamanız gerekmektedir. Yazım kurallarıyla ilgili tüm detaylar Makale Şablonu'nda yer almaktadır.