Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Havacılık Sektörüne Yönelik Terör Eylemleri ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Yusuf GÜNGÖR

Özet

Havacılık sektörü, ülkelerin sosyal, ekonomik, teknolojik, çevresel ve siyasi yapısını hem etkilenmekte hem de ondan etkilemektedir. Bu etkileşim sadece ülkeler ile sınırlı olmayıp, küresel ölçekte tüm ülkeleri kapsayan küresel bir çerçeveye sahiptir. Havacılık sektörü yaygınlaşmasından itibaren birçok yasadışı eyleme maruz kalmıştır. Havacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar katastrofik sonuçlar doğurmaktadır. Bu da havacılık sektöründe yaşanan olayların küresel ölçekte medyada yer almasına sebep olmaktadır. Havayolu ulaştırmasında tarih boyunca özellikle mesajlarını küresel olarak duyurmak isteyen bireysel ve örgütlü eylemcilerin sebep olduğu olaylar yaşanmıştır. Sektörün gelişme gösterdiği dönemlerde güvenlik teknolojilerinin yeterince gelişme göstermediği dönemlerde birçok uçak kaçırma eylemi gerçekleşmiştir. Uçak kaçırma eylemlerinin yanı sıra havalimanları da birçok terör saldırısına maruz kalmıştır. Çalışmada sektöre tarih boyunca yapılan terör eylemleri bunların sebepleri ve bu saldırılar sonucunda alınan önlemler ve havacılık güvenliğinin gelişimi incelenmiştir. Eylemlerin genel olarak İsrail?in kuruluşundan sonra yoğunlaştığı görülmektedir. Bu eylemlere karşı Uluslararası Sivil Havacılık Birliği (ICAO) sürekli olarak güvenlik prosedürlerini geliştirmiştir. Prosedürlerin geliştirilmesi teknolojinin sürekli olarak gelişmesi karşısında sürekli olarak yetersiz kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık sektörü, terör, ekonomi

Kaynakça

Harrison, J. (2009). International Aviation and Terrorism : Evolving Threat. Londra: Routledge. ICAO. (2002). Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Doc 8973. MontreaL: ICAO. ICAO. (2011). . Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek 17 Güvenlik, Kanun Dışı Müdahale Eylemlerine Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması. Montreal: ICAO. Kanadiah, S. (2004). The Privatisation of Aviation Security: An Evaluation of Different Models. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Singapur: National University of Singapore. Neumann, P. R. (2008). Terrorism in the 21st Century The Rule of Law as a Guideline for German Policy. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Dept. For Development Policy, . Oldham, P. (2007). Securing the Aviation Transportation System. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Monterey CA: Naval Postgraduate School. Safrany, B. (2013). 9/11 Conspiracy Theories. Hungarian Journal of English and American Studies, 11-30. SHGM. (2015). Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Thomas, A. R. (2008). Aviation Security Management. Santa Barbara CA: Grenwood Publishing Group Inc. US The Secretary of Defense. (1962). US The Secretary of Defense. Memurandum For The Secretary of Defense. Washington: US The Secretary of Defense.

Terrorist Actions Against The Aviation Sector And Measures Taken Against Them
Author Name Author Surname Orcid Number
Yusuf GÜNGÖR

Abstract

The aviation industry is both affected and influenced by the social, economic, technological, environmental and political structure of countries. This interaction is not limited to countries but has a global framework covering all countries globally. The aviation industry has been subjected to many illegal actions since its expansion. The adversities experienced in the aviation sector have catastrophic consequences. This causes the events in the aviation sector to take place in the media on a global scale. Throughout history, there have been incidents caused by individual and organized terrorists who want to announce their messages globally. Many hijacking operations took place in the periods when the security technologies did not show sufficient development in the periods when the sector developed. In addition to aircraft hijacking, airports have been subjected to many terrorist attacks.The aim of this study is to investigate the causes of terrorist acts carried out in the sector throughout history and the measures taken as a result of these attacks and the development of aviation security. It is seen that the actions are generally intensified after the establishment of Israel. Against these actions, the International Civil Aviation Association (ICAO) has consistently developed security procedures. The development of procedures has consistently been inadequate in the face of the continuous development of technology.

Keywords: The aviation industry, terror, economi

References

Harrison, J. (2009). International Aviation and Terrorism : Evolving Threat. Londra: Routledge. ICAO. (2002). Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Doc 8973. MontreaL: ICAO. ICAO. (2011). . Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek 17 Güvenlik, Kanun Dışı Müdahale Eylemlerine Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması. Montreal: ICAO. Kanadiah, S. (2004). The Privatisation of Aviation Security: An Evaluation of Different Models. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Singapur: National University of Singapore. Neumann, P. R. (2008). Terrorism in the 21st Century The Rule of Law as a Guideline for German Policy. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Dept. For Development Policy, . Oldham, P. (2007). Securing the Aviation Transportation System. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Monterey CA: Naval Postgraduate School. Safrany, B. (2013). 9/11 Conspiracy Theories. Hungarian Journal of English and American Studies, 11-30. SHGM. (2015). Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Thomas, A. R. (2008). Aviation Security Management. Santa Barbara CA: Grenwood Publishing Group Inc. US The Secretary of Defense. (1962). US The Secretary of Defense. Memurandum For The Secretary of Defense. Washington: US The Secretary of Defense.