Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır

Dergi Yönetimi

Dergi Sahibi: Güneydoğu Araştırmaları Derneği

Editörler

Dr. Zakir ELÇİÇEK
Dr. Bünyamin HAN
Dr. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ
Dr. Abdullah CENGİZ
Dr. Ömer TAYLAN

Danışma Kurulu ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ali Osman KURT Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer DEMİREL Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. İdris KADIOĞLU Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal TİMUR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim TUĞLUK Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Habib ÖZKAN Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Rasim Tösten Siirt Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar BAŞ Bingöl Üniversitesi
Doç. Dr. Aytaç COŞKUN Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulsamet ÖZMEN Dicle Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZBAYINDIR Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BARCA Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK Iğdır Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ulaş BİNGÖL Siirt Üniversitesi
Dr. Davut ADLIĞ Dicle Üniversitesi
Dr. Sinan CEREYAN Dicle Üniversitesi